Siden 2007 har Millionfisken- arrangementet vært avhengig av en god samarbeidspartner for å gjøre unna store og små oppgaver under selve avviklingen av det store sommerarrangementet, i hjertet av Salangen. - Det er en meget omfattende jobb som står foran SIF Fotball i forhold til neste års Millionfisken, sier leder i hovedkomiteen for arrangementet, Kurt-Jan Kvernmo. I tilegg skal to representanter fra SIF Fotball sitte i hovedkomiteen fram til arrangementet starter i slutten av juni. Dette for å kunne være med og planlegge mest mulig i forkant.


Ønsket i bidra
Tidligere i høst var det uavklart hvem som skulle være hovedsamarbeidspartner til Millionfisken til neste år. Men da SIF Fotball selv kom og tilbydde seg og hjelpe til, og få i stand en samarbeidsavtale, sa ikke hovedkomiteen for Millionfisken nei takk. - Vi ønsket og samarbeide med dem igjen. De har mye folk, og dette er jo et arrangement som HELE bygda er med på og deres medlemmer representerer nettopp en stor del av bygda, sier Kurt Jan. I dag disponerer SIF Fotball rundt 200 personer som de kan bruke på arrangementet.


Ulike oppgaver
Oppgavene som SIF Fotball skal gjøre er blant annet parkering/skilting samt informasjon, renovasjon og rydding av sentrum og vask av toalettene, ansvarlig for drift av båtbrygga, ansvarlig for transport før og under arrangementet, ansvarlig for aktiviteter i sentrum denne helgen, strømforsyning til campingvogner og gjester samt organsiering av Millionfisken- festivalområdet. - Det blir mye å ta tak i, men vi skal greie dette alene med våre medlemmer, sier Ronald Martinsen i SIF Fotball til nettavisen. Denne samarbeidsavtalen mellom SIF Fotball og Millionfisken er den største og mest omfattende som har blitt inngått siden oppstarten i 2007. Over nyttår regner hovedkomiteen og komme med flere spennende nyheter om arrangementet, blant annet hvilken artister som skal spille på fiskefestivalen.