Daglig leder i Ibestad frivilligsentral Geir Arne Ekman forteller at tanken og ønsker med kurset er å øke kompetanse hos de eldre.

- Det er et digitalt kurs. Vi har kalt det for datakurs til nå. Det vi tenker på er å øke kompetansen innenfor ulike digitale medier. Det vi tenker er å få tilbakemeldinger fra de aktuelle "elevene" hva de trenger enn oppdatering på, forteller han.

Digitalkurs kan inneholde så mangt.

- Billettkjøping, tekstbehandling og Vipps, trekker Ekman fram som eksempler på ting som lett kan læres vekk.

Onsdag skal han i et møte med eldrerådet for å diskutere mulighetene.

- Jeg treffer dem onsdag. Dette er ennå bare i planleggingsfasen, sier han.

Han erkjenner at det vil være aktuelt å lage påmeldingslister om initiativet materialiserer seg.

- Man må nesten ha en form for påmelding for å vite hvor mange man blir. Dette med tanke på avstandskrav og maks antall deltakere. Da vil man også ha mulighet til å spørre de enkelte hva dem trenger opplæring i, sier han.

Han har henvendt seg til ungdomsskolen for å kunne dra nytte av de eldste ungdomskoleelevenes teknologikunnskaper.

- Jeg har så vidt hatt samtale før koronaen med ungdomsskolen. Tanken er å utnytte kunnskapen til de eldste elevene på ungdomsskolene til å lære vekk det digitale til de eldre, avslutter han.

gfdrøkjbgrsf
KURS: De eldre vil bli kurset i enkle, og kanskje også mer vanskelig, oppgaver på nettbrett, datamaskin og telefon. FOTO: ILLUSTRASJONSBILDE