Berntsen blir konstituert administrasjonssjef i Salangen kommune frem til stillingen blir besatt etter søknads- og intervju prosessen er over. Det var ett enstemig kommunestyre i Salangen som i går tok avgjørelsen om å konstituere Berntsen i stillingen. Tidligere har Hege vært pleie- og omsorgssjef i Salangen kommune. I høst i 2012 ble hun personalsjef i kommunen, etter at Ane Kristine Haugen gikk av. Hun begynner i stillingen fra 1.januar 2014.

nyadmsjefbig2.jpg
Avtroppende administrasjonssjef i Salangen kommune, Elisabeth Nutti slutter i stillingen 31.desember i år. Da venter nye utfordringer som politijurist i Midtre Hålogaland politidistrikt. FOTO: JON HENRIK LARSEN