Fylkesvei 848 mellom Løksa i Salangen og Hamna i Ibestad kommune er søndag ettermiddag stengt med bom.

Dette ettersom at veimyndighetene mener at det ikke er trygt å ferdes med biler på denne strekningen nå, grunnet rasfare.

Det vil bli gjort ny vurdering av rasfaren mandag klokken 10.00, melder Statens vegvesen.