Nyheten om avgangen kom i dag mandag i en pressemelding fra Nilsen selv. Han slutter i stillingen som lensmann for Midt Troms lensmannsdistrikt den 1.april i år. 

Andreas Nilsen bor i dag i Salangen, og går nå over i stillingen som politioverbetjent. Han blir også politikontakt for kommunene Salangen, Lavangen og Ibestad. Han blir også å være to kontordager i uken på lensmannskontoret i Hamnvik i Ibestad. 

Har gjort en god jobb

Politimester i Troms politidistrikt, Astrid Nilsen har bare gode ord å si om sin avtroppende politileder. 

– Andreas har vært politileder i mange år. Han har hatt ansvar for flere store etterforskninger som Vålnes-saken og handtert dramatiske ulykker i et skred- og trafikkutsatt område. Han har et stort hjerte for medarbeidere og innbyggere i Midt-Troms. Han har et godt nettverk i kommunene og god dialog med ordførere og politikere, og jeg er glad for at han kan videreføre dette i arbeidet som politikontakt. Jeg takker Andreas for innsatsen og ønsker lykke til med nye oppgaver, sier politimester Astrid Nilsen i pressemeldingen mandag.