I går kunne Perpetuum og Hålogaland Ressursselskap, to av avfallsaktørene i Nord-Norge, bekrefte at de vil inngå et krysseierskap og ett tett strategisk samarbeid innen håndtering av næringsavfall og farlig avfall. Eierskapet blir strukturert slik at Perpetuum AS trer inn som minoritetseier i datterselskapet HRS Miljø AS med den motytelse at HRS Miljø AS trer inn som minoritetseier i Perpetuum AS sine datterselskaper, Perpetuum Miljø AS og Perpetuum Mobile AS.


Større fagkompetanse
Samarbeide vil sikre bredere og utvidede tjenester. Styreleder i HRS Miljø, Kirsti Hienn ser veldig positivt på utviklingsmulighetene for fremtiden. - Det er naturlig for oss å søke strategisk partnerskap med Perpetuum. Vi opererer dels på ulike geografiske områder og med ulike tjenesteprodukter, men for virksomheten i vårt næringsselskap HRS Miljø AS vil særlig fagkompetansen som Perpetuum over tid har bygget opp innen farlig avfall bidra til at kundene i større grad kan tilbys totalleveranser, sier Hienn.


Alliansepartnere
- For å kunne håndtere næringsavfall på best mulig måte er vi avhengige av gode og langsiktige samarbeidspartnere. Vi mener samarbeidet med HRS er riktig og nødvendig for å supplere egen virksomhet, slik at vi kan svare på etterspørselen i markedet om mer komplette avfallstjenester. Med HRS Miljø AS som alliansepartner sikrer vi økt tilgjengelighet og kapasitet, noe som vil være en merverdi for kunde, sier Are Lorentsen, adm.direktør i Perpetuum AS avslutningsvis i pressemeldingen.