I anledning årets TV-aksjon som går til CARE og deres arbeid for likestilling, er Salangen skole blitt invitert med på et prosjekt i regi av Ungt Entreprenørskap hvor de skal jobbe i ei uke sammenhengende med elevbedrifter.  Ungt Entreprenørskap jobber i tillegg for at NRK skal komme og lage en reportasje fra Salangen og skolen om prosjektet. Elevene på ungdomsskolen skal være med å starte elevbedrift og jobbe med denne fra torsdag 10. oktober til onsdag 16. oktober. – Vi antar det totale antallet elevbedrifter blir et sted mellom 14 og 17. Det hele kulminerer med en messe i kulturhuset på kvelden onsdag 16. oktober, skriver Vegard Bjørstad i et brev til Salangen Næringsforening. 


Kontakt med elever
I anledningen ønsker Salangen skole å gi næringslivet i Salangen et lite forhåndsvarsel, da bedrifter i regionen må kunne påregne å bli kontaktet av elever på jakt etter informasjon, tips, råd eller sponsing i en eller annen form. Det kan også være at noen elevbedrifter vil etablere stand i sentrum for å selge eller promotere sine produkter, eller drive informasjonsvirksomhet


Selvstendige
– Da dette prosjektet har en sosial profil, vil elevene veiledes til å være kreativ i forhold til gjenbruk og produksjon som krever lite ressureser. Vi vil også forsøke å holde en viss oversikt over hvem som skal gjøre hva, slik at det ikke blir veldig mye trykk på én enkel bedrift i forhold til disse tingene, forklarer Bjørstad i brevet, og legger avsluttende til at de samtidig vil at elevene skal jobbe mest mulig selvstendig med sine bedrifter.

For mer informasjon om Ungt Entreprenørskap og årets TV-aksjon klikk på linkene under:

blimed.no
care.no
www.ue.no