Tallene som utdanningsdirektoratet publiserte for kort tid siden viser at Sjøvegan videregående skole scorer høyt på lista og ligger godt over landsgjennomsnittet. Tallene gir en pekepinn på hvor mye hver skole bidrar i forhold til landsgjennomsnittet på å løftene elvene faglig, få dem til å fullføre og å bestå utdanningsløpet, og til å holde på elevene så de ikke slutter underveis.  Salangen videregående skole ligger 2,2% over gjennomsnittet for studieforberedende, og for yrkesfag ligger Sjøvegan 0,5% over gjennomsnittet.