Norges nasjonaldag skal feires i år også i Salangen. Men også i år blir feiringen spesiell på grunn av smittesituasjonen.

Her er programmet for dagen:

Morgenspilling med Salangen musikkforening i Salangen.

0800 Flaggheising SABE, Salangen musikkforening spiller.

0830 Bekransning av bautaer ved Salangen kirke, Salangen musikkforening
 spiller.

1200 Familiegudstjeneste i Salangen kirke.

1330 Biltoget starter på Kistefoss bro og kjører rundt Elvebakken

1330 Biltoget starter i Rotvika og kjører mot sentrum

1340 Biltoget starter i Løksebotn og kjører mot sentrum

1400 Biltoget ankommer Sjøvegan sentrum

1415 17. mai-salutt v/ Maxi Pyroteam fra moloen i sentrum

1600 Video-sending fra flaggheising ved SABE, tale for dagen og bekransinger
av bautaene ved Salangen kirke tidligere på dagen.
- Tale for dagen v/ Randi Elisabeth Jensen og Kjell Ole Myrvoll.
- Russetale v/ Martine Daleng.
- Underholdning ved Salangen kulturskole.
- Bekransing av bautaene ved kirken ved Natalie Veth Bendiktsen og Kristina
 Nilssen Storvoll fra Salangen skole, 131 luftving Sørreisa og Salangen AUF.

1900 Video-sending fra Salangen kirke, familiegudstjeneste.