Mange har fått det med seg at det graves for tiden bak den gamle Extra- butikken på Sjøvegan. Det er ikke fremkommelig på stedet da det er avsperret og en gravemaskin er i full virksomhet inne på det avsperrede området. Gravearbeidet har pågått en god periode nå, og flere har spurt seg hva det arbeides med.

Daglig leder i Sjøvegan Maskin og Transport AS, Cato Sørensen har svar:

- Vi graver i sentrum bak om Extra fordi vi leter etter et utløpsrør fra noen overvannskummer. Vi vet enda ikke hvor lenge arbeidet vil pågå, avslutter Sørensen ovenfor nettavisen.