På bildet: Eliseus Rønhaug gav et flott bilde av forfatteren Knut Hamsund til rektor Jon Myrmel.


Det er ikke hver dag at Indre Troms videregående, skolested Sjøvegan får en flott gave de kan henge opp på veggen. Men her forleden skjedde dette. Tidligere lærer og inspektør ved skolen, Eliseus Rønhaug hadde lyst til å glede litt i en stressende lærer-hverdag ved skolen. Derfor hadde han med en gave som var et bilde av Knut Hamsund. Eliseus holdt en kort tale om Hamsun sin tilknytning til Salangen og Astafjord-regionen. Bildet skal få hedersplass i biblioteket ved skolen, fikk Rønhaug opplyst fra bibliotekaren ved skolen. Med bildegaven, så blir det en fin oppkjøring mot 2009 som er det offisielle Hamsunåret.
Foto: Bjørn Figenschou - Indre Troms videregående skole, Sjøvegan