I år, som i mange år tidligere, stiller politioverbetjent og seksjonsleder Hans-Roar Rasmussen på vegne av Midt-Troms Lensmannsdistrikt i 17. mai toget på Sjøvegan. – Vi stiller med personell både på Olsborg, Bardufoss, Setermoen og Sjøvegan i forbindelse med 17. mai toget, men noen av patruljene vil forflytte seg til andre steder der det er behov. Jeg oppfordrer alle sammen til å møte opp å gå i tog og bidra til en fin, tradisjonell 17. mai-feiring og så håper vi selvfølgelig på godt vær, sier politioverbetjent og seksjonsleder Hans-Roar Rasmussen.