I tilegg til høy aktivitet, er også økonomien god, noe som skyldes god styring, og stor aktivitet, som er med på å få inn penger til lagskassen. I årsmeldingen går det frem at det er flere som bidrar til laget, og blant annet nevnes Salaks AS, Sjøvegan Maskin og Transport AS, samt bidrag fra Sparebank1 Nord Norge som nyttes til julebordsturen for laget. Foreningen er veldig glad for all støtte de har fått. I tillegg til denne støtten har Mental Helse Salangen meldt seg inn i Norsk Tipping sin Gratsrotandel i 2009, og for 2014 utgorde det kr. 77.570. I årsmeldingen går det frem at det er 140 som støtter oppom laget igjennom denne andelen når de tipper.


Forskjellig aktivitet
Mental Helse er aktiv på mange områder. "Møteplassen" har åpent tirsdager og onsdager og annenhver lørdag, hobbykveld for medlemmene annenhver onsdag er det også. Og på onsdager serveres det middag, og varmretter på lørdager, noe som har vært veldig populært. Ellers nevnes tur til Kirkenes, tur til Abisko, grillfest på Elvenes og Kløverdilten hvor 9 personer deltok i fjor.


Nytt styre.
Det var totalt 25 personer tilstede på møtet torsdag. Det ble også valgt nytt styret for laget:


Leder:                                                          Sissel Fjelstad

Nestleder:                                                    Laila Tunheim

Sekretær:                                                    Elsa Normanseth

Kasserer:                                                     Kjell Tunheim

Styremedlemmer:

Gunnar Gunnarsen

Anton Mortensen

Inger Meyer

Varamedlemmer:

Randi Børsen

Lisbeth Bjørnsen Tunheim

Johanne Driverklepp

Revisorer:

Ågot Voll

Tormod Aglen

Valgkomite:

Gerd Myrland

Ingjerd Bjørnsen

Tor-Vegar Nordeng