Sist fredag undertegnet helsesykepleier Siv Normann Henriksen og tannlege Linn Katariina Henriksen i Ibestad kommune en avtale som legger grunnlaget for et godt og strukturert samarbeid mellom den offentlige tannhelsetjenesten og helsestasjonen.

- Dette er et ledd i kvalitetssikring av det tverrfaglige samarbeidet mellom tjenester som gis til barn og unge i Ibestad kommune, sier Linn Katariina Henriksen. I avtalen står det at den har en varighet på 5 år, men at det skal være faste samarbeidsmøter, minimum én gang i året.

- Jeg er veldig glad for en slik formalisering av det viktige helsearbeidet som gjøres rundt barn, unge og familiene, slik at vi kan utvikle enda bedre innsikt og forståelse for hverandres arbeids- og ansvarsområder, sier Siv Normann Henriksen.