For å beholde kontrollen på smittespredningen og begrense ny økning i smitte, iverksettes det forsterkede nasjonale og lokale smitteverntiltak i foreløpig to uker fra 4. januar. Smitten er økende og sprer seg til nye deler av landet, så tiden er inne med et felles krafttak for å unngå en ny smittebølge. Nå oppfordrer kultursjef i Salangen kommune, Kurt-Jan Kvernmo til en felles dugnad igjen.
- Salangen kommune har avholdt møte i kriseledelsen og drøftet lokale tiltak i forhold til å begrense smitten som nå breer seg i landet, sier Kvernmo til nettavisen. 

Det bestemt følgende lokale føringer for Salangshallen i kommende periode.

Lokale føringer for idrett og kultur:

- Alle organiserte aktiviteter eller idrettsaktiviteter anbefales utsatt til etter 18 jan.
- Salangen kommune har besluttet å stenge idrettshallen fra og med 4, januar til og med 17 januar for all fysisk aktivitet. Dette gjelder styrke- og spinningsrom samt klatrevegg og aktivitetssalene i hallen.
- Garderober i hallen stenges også i denne perioden.
- Idrettshallen er kun åpen for SFO som driver sin aktivitet i kafeen og klasserommet nede.

Også bruken av Salangen kulturhus begrenses i følge kultursjefen.

- Ja, også her ser vi at vi må stramme inn for å kunne følge opp smittevernhensyn, sier Kvernmo og viser til følgende punkter:

- Svømmehallen holdes åpen for Salangen skole 1-4 trinn i forbindelse med svømmeundervisning. Svømmehallen stenges for alle andre bruk
- Kinodriften fortsetter med begrensede plasser. 
- VELVE og ungdomsklubbaktivitet stenges frem til 18 januar. 
- Møter i storsal og lysthus fortsetter med begrensninger i antall deltakere.
- Kulturhuset er stengt for andre arrangement som bursdager, barnedåp etc.  
- Kulturhuset stenges for alle øvinger og treninger.   
- Det innføres antallsbegrensninger på biblioteket på max 10 personer inne samtidig.