Fiskeridirektoratet melder fra i en pressemelding at alger fører til at oppdrettsfisk dør. Oppdrettere i Nordland og Troms opplever at fisk dør i merdene, mest sannsynlig på grunn av algeopplbomstring, skriver dem. Fiskedirektoratet har kontakt alle oppdrettere i de berørte områdene. – Vi har fått meldinger fra oppdrettere om at de har observert flak med alger og at sjøen blir gråfarget. Det er registrert dø fisk ved enkelte lokaliteter, noen hardere rammet enn andre. Ved noen lokaliteter er situasjonen vedvarende, bemerker dem i pressemeldingen.


Tiltak
H
ittil er problemet observert i deler av Astafjorden i Troms, inkludert Grovfjorden, Gratangen og Lavangen, og innest i Ofotfjorden i Nordland. Det er tatt vannprøver i begge fylkene for å finne ut hvilken type alger det er snakk om. – Aktørene i Nordland og Troms må høyne sin beredskap og være ekstra oppmerksomme på forhold som redusert sikt i sjøen, endret adfert hos fisken, økt dødelighet og liknende. Det enkelte selskap må bruke sine beredskapsplaner og innføre tiltak for å forebygge og håndtere eventuelle situasjoner som oppstår, melder Fiskedirektoratet i pressemeldingen.


Ansvar
– Fiskedirektoratet er ansvarlig myndighet for krisehåndteringen ved oppblomstring av skadelige alger og maneter. Vi har ansvar for å skaffe oversikt over hvilke områder som er utsatt, etablere kontakt med kontaktpersonene på aktuelle oppdrettsanleg og se til at beredskapsplanene fungerer og tiltak blir iverksatt, forklarer Fiskeridirektoratet i pressemeldingen, og påpeker avslutningsvis at de kommer med oppdatert informasjon om situasjonen fortløpende.