I 1919 sto fiskeskøyta MK Havgutten ferdig, og i 1925 kom den til Lavangen, hvor den siden har vært tilhørende, og vært i bruk helt frem til i 2008 av fisker, eier og driver Ole Sveinsen. Nå er det Krambuvika bygdemuseum som holder ansvaret for den historiske fiskeskøyta, og i forbindelse med hundreårsdagen oppfordrer de folk til å gi en liten bursdagsgave til MK Havgutten. Tor Lyngmo som er engasjert i saken forteller at det er mange som ønsker å  få skøyta tilbake i stand igjen, og selv om de har fått midler fra kulturvernfondet er ikke dette tilstrekkelig for å dekke kostnadene rundt restaureringen av MK Havgutten.


Gi din gave
For de som ønsker å være med å støtte opp om å bevare å holde ved like den over førti fot lange fiskeskøyta så kan de gi sin gave via bankoverføring til Krambuvika Bygdemuseums bankkonto. Liste over alle som gir sin gave til den slitne hundreåringen vil publiseres etter hvert.

 

Gi din gave til MS Havgutten i anledning hundreårsdagen til kontonummer: 4803 20 48970