Torsdag var Landbruk Nord, lokale bønder og ordfører samlet inne i restauranten til Garsnes Brygge for å hedre Oddvar Åmo. Siden 1982 har han holdt samme stillingen, og gjort en formidabel innsats som landbruksavløser for lokale bønder. Torsdag fikk han ros, heder og ære for det han har bidratt med til det lokale landbruket. Daglig leder ved Landbruk Nord, Unni Furumo sier til nettavisen at de er veldig stolte over å ha Oddvar som ansatt. Åmo ble også tildelt Norges vel sin medalje for lang og tro tjeneste.


Påskjønnelse
Etter å ha fått velfortjent ros og skryt, så vel som materielle påskjønnelser fra både Salangens Senterparti-ordfører, representanter fra den lokale landbruksnæringen og Landbruk Nord møtte nettavisen en overrasket og rørt Oddvar som syntes det var en uventet og veldig hyggelig overraskelse å bli prissatt på en slik måte.

720_oddvar_aamo_bord.jpg
Det var også servering av god mat etter at heder og ære var utdelt til Oddvar Åmo. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN