Forsvaret har besluttet at øvelse Cold Response skal avvikles. Dette gjøres som følge av koronavirus-situasjonen i Norge, skriver Heimevernet i en pressemelding.

De fleste soldatene i HV-16 som skulle delta på øvelsen er derfor enten dimittert eller i ferd med å bli dimittert. Unntaket er Innsatsstyrke Claymore som er holdt igjen inntil videre for å løse pålagte oppdrag til beredskap og styrkebeskyttelse.

Samtidig har sjef Heimevernet besluttet at planlagt trening, øving og noe kursvirksomhet utsettes på grunn av spredningen av koronaviruset.

Det betyr for HV-16 sin del at blant annet Norex-utvekslingen med amerikanske National Guard er kansellert. Mange i regionen hadde meldt seg som vertsfamilier til Buddy Weekend under Norex-utvekslingen.

I HV-16 er staben satt for kriseberedskap og driver nå planlegging for hvordan distriktet best mulig kan yte bistand til det lokale samfunnet om det skulle bli behov for det.

– Områdesjefene er i dialog med de kommunale beredskapsorganene om situasjonen. Samtidig er jeg som sjef HV-16 i dialog med fylkesmann og politimester, sier kommandør Jon Ivar Kjellin, sjef for HV-16.

Dersom det skulle være behov for hjelp av Heimevernet, så sendes en bistandsanmodning til Forsvarets operative hovedkvarter (FOH), som igjen tar det videre i den militære kommandokjeden.

Det kan bety at soldatene i HV-16 må være forberedt på å bli kalt inn igjen.

Samtidig med dette har HV-16 fokus på sine militære oppgaver i form av å sikre kritisk infrastruktur, heter det videre i pressemeldingen.