Det er ingen tvil om at veistreknininger i store deler av Ibestad kommune hadde trenkt en renovering, da de er både hullete og mange steder nesten ufremkommelig. Nå er det klart at en rekke veier i kommunen har fått kommunale asfaltmidler. Mens noen veistrekninger enda må klare seg med grus. Under kan du se en oversikt hvor det blir gjort noe i år:

Disse veiene har fått kommunale asfaltmidler i Ibestad:
* Fornes, ca. 100 m inkl. snuplass
* Ånstad (Rabbenveien), ca. 130 m
* Sørrollnes, ca. 200 m
* Straumskjærvika, ca. 510 m
* Fuglebergveien, ca. 630 m
* Kråkrøhamn (Kaivegen), ca. 100 m
* Ånstad, avkjøring Brekka
* Skarveien, ca. 350 m

Følgende har fått grus:
* Vasskarveien, ca. 175 000 kroner
* Klåpskjærvika, ca. 85 000 kroner
* Kirkegårdsvegen, ca. 15 000 kroner

I tillegg er det vedtatt en utvidelse av mellomvegen Nøysomheten (tidligere enveiskjørt) til 4,5 meters bredde.

Kilde: Ibestad kommune