Det pågår for tiden forarbeid til asfalering på fylkesvei 84 over Lavangseidet. Det medfører at det blir en del ventetid for trafikken som skal kjøre her.

Det er ikke meldt inn til Statens vegvesen at det pågår arbeid på strekningen, slik at man finner ikke informasjon på vegmeldingene om dette. 

Det er Troms og Finnmark fylkeskommune som har funnet penger til å kunne asfaltere 7800 meter i Lavangen i år.

Det er de verst utsatte strekningene med dårlig vei som nå får en restaurering.