I alle fall siden 2019 har prosjektet med å bygge opp nye leiligheter til Miljøtjenesten på Ryet vært gjennom planleggingsfase og vedtaksfase.

Nå er riktignok det første «spadetaket» tatt i forbindelse med prosjektet.

En gravemaskin mandag startet arbeidet med å rive huset på tomta hvor det nye miljøtjenestebygget skal stå.

Dermed er det første steget tatt i arbeidet som etter planen vil ta et helt år å ferdigstille.

Det er nemlig planlagt at det nye miljøtjenestebygget på Ryet skal stå klart sommeren 2021.