På bildet: Politibetjent Bjørn Hugo Solvang (t.h) fra lensmannskontoret
i Salangen fortalte om rusproblematikken i regionen rundt Salangen.


Temakvelden ble arrangert i forbindelse med avslutning på et tverrfaglig temaarbeid - prosjekt - som elevene på 9. trinn ved Salangen skole har jobbet med i 3 uker.  Prosjektet het "Alkohol Tobakk Narkotika Hva-Hvordan-Hvorfor". Målet har vært å få kunnskap om ulike følger ved bruk av rusmidler. Elevene har jobbet i grupper, og samarbeidet godt om å oppnå resultater. Torsdagskveld ble foreldrene invitert, samt to representanter fra politiet i Salangen kom for å orientere om rusproblematikken i vårt politidistrikt.


Interessant foredrag
Det var et svært spennende foredrag for mange av foreldrene som lytter ivrig til både de fakta som elevene la fram, men også det politiet hadde av konkrete fakta om russtatestikk og ringvirkninger med bruk av narkotika, eller andre rusmidler. Det kom klart fram i foredraget til politiet at det er et brukermiljø også her i Salangen. - I dag har vi rundt 20 tunge brukere av narkotika her i Salangen, fortalte politibetjent Bjørn Hugo Solvang til foreldre, lærere og elever på denne temakvelden som fant sted på skolen torsdag kveld.

Utarbeidet hefte
Anders Nicolay Treland (t.v), Karoline Rinstad og Lise Fjærvoll jobbet sammen i gruppe under prosjektet. De karakteriserte prosjektet som svært interessant og lærerikt. Det ferdige produkt ble et hefte med informasjon om narkotiske stoffer og informasjonsstatestikk om narkotika misbruk i Norge i dag.


Se mer, og hør mer i denne saken i kommende video-nyhetssending her på nettavisen.

Begge foto: Jon Henrik Larsen