Fra 1. mai blir de fem namsdistriktene i Troms politidistrikt til ett felles namsdistrikt. Lise Hay er i dag er ansatt som seksjonsleder for sivile oppgaver på Finnenes lensmannskontor i Troms politidistrikt. Hun blir og fortsette og jobbe fra Finnsnes. Hay er utdannet jurist og har tidligere arbeidet som advokat hos Advokatene Leiros og Olsen AS i Tromsø, samt i Skatteetaten. Som ny namsfogd får hun kombinert flere fagområder, som er sivil rettspleie og ledelse.

– Jeg tror vi har mye å hente på å samarbeide mer på tvers. Den sivile rettspleien er i endring og jeg mener vi skal klare å utnytte verktøyene vi har, effektivisere og samtidig sikre kvalitet i oppgavene våre, sier Hay i en pressemelding.

– Finnsnes er midt i politidistriktet med kort reisevei til de fleste av våre lokasjoner. Det blir viktig når vi nå skal skape et fellesskap der vi tidligere har vært forskjellige distrikt. Og så har jeg tro på at det gir en positiv effekt å kunne spre ledelsen i enhver organisasjon, sier hun videre i meldingen.