Det var en lang kø på Extra Sjøvegan i fra kl. 11.00 og utover torsdag formiddag. Alle skulle få skannet sine pass hos Sparebank1 Nord Norge som hadde tatt turen ned til Sjøvegan for å hjelpe sine kunder. Butikksjef Agnar Magne Fossbakk ved Extra Sjøvegan gikk rundt i køen til banken og spanderte på dem pepperkaker, slik at ventetiden skulle føles kortere. Det er ingen tvil om at mange har savnet at banken kunne komme ut og være tilgjengelig for dem når det var etterspurt og få skannet sine pass. Flere som nettavisen pratet med i køen var veldig glade for at banken endelig tok tak, og kom til Sjøvegan for å få dette gjort unna ilag med kundene. Banken vil være på Coop Extra helt frem til kl. 18.00 torsdag. 


Derfor er det viktig
Myndighetene har bestemt at alle bankkunder må være legitimert overfor banken, og at de må lagre en kopi av legitimasjonen din. De er også pålagt å ha kjennskap til hvordan du som kunde bruker deres produkter og tjenester – og også denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig. Hensikten er å beskytte enkeltpersoner og samfunnet som helhet mot ID-tyveri, svindelforsøk og økonomisk kriminalitet.