I løpet av et vanlig år flytter det omtrent det samme antallet inn i kommunen som flytter ut. Det kan være mange årsaker til at folk flytter, forteller ordfører i Salangen kommune Sigrun Wiggen Prestbakmo.

- Hvert år flytter 150-250 personer inn og 150-250 flytter ut av Salangen kommune. Og det er det mange ulike årsaker til. Det kan være jobb, utdanning, ny kjæreste, klima eller andre ting. I 2019 flyttet for eksempel 192 mens 227 flyttet ut. Salangen har hatt relativt stabil befolkning gjennom mange år, sammenlignet med mange andre kommuner i Nord-Norge, sier hun.

Hun forteller at kommunen i løpet av de siste årene har blitt rammet av sentraliseringen som pågår.

- I de siste par årene har også Salangen blitt rammet av sentraliseringen som pågår, gjennom flytting av statlige arbeidsplasser, flyktning og asylpolitikk, og så videre. I 2019 ble det født 19 barn, samtidig som 21 døde. Dette er tall fra Statistisk sentralbyrå, og resultatet av disse tallene er befolkningsutviklingen. I 2019 måtte det også ansettes mer personale i barnehagen på grunn av økte barnetall, det er svært positivt, sier hun.

Folketallet i kommunen har potensiale til å øke, men det forutsetter hardt arbeid, sier ordføreren.

- Statistisk sentralbyrå beregninger viser at folketallet i Salangen har potensiale til å øke, men det forutsetter hard og bevisst jobbing. Det handler om å tilrettelegge for arbeidsplasser i kommunen, men også om utviklingen i vår arbeidsmarkedsregion. Vi vet at det legges opp til at forsvarets aktivitet i Indre Troms skal øke, og det vil kunne bety mye for bosetting og næringsliv også i Salangen kommune. Derfor er både kommune og lokalt næringsliv engasjert i dette arbeidet. I tillegg har vi lag og foreninger som tilbyr et utall av aktiviteter, mer eller mindre organisert, noe som betyr mye for trivsel og bolyst. Ledige boliger og boligtomter gir grunnlag for at folk skal kunne etablere seg i ulike deler i kommunen, sier Wiggen Prestbakmo.

Hun meddeler at kommune og lokalt næringsliv er engasjert i arbeidet med å beholde folketallet slik det er og å øke det.

- Derfor er både kommune og lokalt næringsliv engasjert i dette arbeidet. I tillegg har vi lag og foreninger som tilbyr et utall av aktiviteter, mer eller mindre organisert, noe som betyr mye for trivsel og bolyst. Ledige boliger og boligtomter gir grunnlag for at folk skal kunne etablere seg i ulike deler i kommunen. Lokalt næringsliv og offentlig virksomhet har i en normalsituasjon behov for kompetent arbeidskraft. Sjøvegan videregående skole utvikler nye måter å kvalifisere regionens ungdom på, til utdanning og arbeid. Og ikke minst er det et unikt samarbeid mellom frivillighet, næringsliv og kommune som skaper aktivitet, arbeidsplasser og trivsel i kommunen, forteller hun.

I krisetiden kommunen er inne i fokuserer kommunen på å produsere gode tjenester for folket som bor her.

- Nasjonalt flyttemønster preges av sentralisering, til større tettsteder, til byer. Dette har pågått i flere år, i større eller mindre grad. Den tiden vi nå er inne i er svært spesiell, nærmest en unntakstilstand. Covid -19 påvirker oss alle. Det innebærer at atferd, flyttemønster og ideen om hva som er det gode liv kan endre seg. Det vil tiden vise. Salangen kommune legger nå vekt på å produsere gode tjenester i en krisetid, gjøre oss klare til å håndtere det omfanget krisen måtte innebære, og samtidig ha en dialog med næringsliv og organisasjoner som bringer oss gjennom koronapandemien på en best mulig måte, avslutter hun.

Sigrun_telefoni.jpg
SAMME: Ordfører Sigrun Wiggen Prestbakmo forteller at folketallet i Salangen fra år til år holder seg tilnærmet det samme. FOTO: ALEKSANDER WALØR/ARKIVFOTO