Det er igangsatt et toårig samarbeidsprosjekt mellom Troms fylkeskommune og Sametinget. Hovedmålet for prosjektet er at "ingen elever skal gå ut av videregående skole uten grunnleggende kunnskaper om samiske forhold". Sjøvegan/Vuotnasidda, Nordreisa og Skånland videregående skoler er oppnevnt som prosjektskoler av utdanningsetaten.

Skrev samisk historie
Professor Lars-Ivar Hansen skriver Astafjords historie og holdt et foredrag i går på videregående skole om samisk historie. Hansen har sammen med Bjørnar Olsen skrevet boka Samenes historie fram til 1750. For første gang foreligger det nå en samlet framstilling av eldre samisk historie. Professor Hansen regnes som en av Nordens fremste kjennere av samisk historie.

Lokal interesse
Anders Inga som også holdt foredrag i går på videregående, er også opptatt av samisk historie og spesielt den samiske historien i Bardu og Salangen. Hans familie har hatt rein rundt Hjertind/Stallonjarga. Det har vært nære bånd mellom de markesamiske bygdene og områdene rundt Kiruna.

Vekker oppsikt
Dette prosjektet vekker oppsikt og får mediaomtale av blant andre NRK, Nordlys, Fremover og Utdanning. Sjøvegan vgs nevnes som en av prosjektskolene og den poltiske ledelsen i fylkeskommunen er opptatt av hva skolen får ut av prosjektet. Salangen er et av de tettest befolkete (ca 400) samiske områder i Troms i følge folketellinga år 1900. I dag er det bare en håndfull som står registrert i samemanntallet, og mange vil påstå at fornorskninga har vært særdeles vellykket i vårt området.
Foto: Jon Henrik Larsen