www.salangen-nyheter.com

Kostbar feil

Visste du at du har vikeplikt fra høyre når du kommer til denne plassen på Sjøvegan?


De fleste vet det nok ikke, men tverforbindelsen som er midt i sentrum blir daglig utsatt for ulovelig kjøring av salangsværinger. Når man kommer ned veien som ligger mellom Sjøvegan Hotell og Servicebygg 3 i sentrum har man vikeplikt fra høyre. Når man kommer etter veien fra Strandveien har man vikeplikt for trafikken som kommer ned den bratte bakken i senturm. Mange vet ikke om trafikkregelen som gjelder her, og det kan skape veldig farlige situasjoner.

Politiet reagerer
Politibetjent Roar Berntsen ved Salangen lensmannskontor kan fortelle at hvis man blir tatt for å bryte vikeplikten i dette krysset vil det vanke et forenklet forelegg på hele 4000,- kroner. Politiet vil være mer oppmerksom på trafikkbildet i dette krysset framover. - Det er klart, hvis det er slik at det stadig gjøres trafikkovertredelser her, så må vi sjekke dette og få bukt med det. Vi sliter også idag mye med at folk kjører for fort her på Strandveien, som det er en 30-sone, forklarer politibetjenten ovenfor nettavisen Salangen-Nyheter.


Begge foto: Jon Henrik Larsen

Til nyhetsarkivet