www.salangen-nyheter.com

Blir dyrere parkeringsbøter

Parkeringsbøtene svir ikke lenger og har ikke blitt økt på ti år. Nå bør de økes.


Det mener Norges Parkeringsforening (Norpark).
- Nivået på gebyrene og tilleggsavgiften har stått stille veldig lenge. Den preventive effekten er mindre enn før, mener generalsekretær Egil Østvik ifølge VG.

I et brev til Samferdselsdepartementet ber Norpark og Parkinor (den private parkeringsforeningen) om et møte for blant annet å diskutere om det ikke er på tide å øke parkeringsbøtene.  «Størrelsen på gebyr og tilleggsavgift er nå svært lav sammenholdt med pris- og avgiftsnivå ellers i samfunnet. Den preventive effekten av sanksjonene antas derfor å bli lavere. Som kjent har ikke sanksjonenes størrelse økt siden 1994, og behovet for oppjustering er således viktig for å få en effektiv håndheving,» skriver parkeringbransjen.  Det er to typer parkeringsbøter i Norge:
* Feilparkering fører til et gebyr på 500 kroner. 
* Manglende avgiftsbetaling gir deg en tilleggsavgift på 300 kroner.

- Vi bør heve gebyrstørrelsen for grove feilparkeringer fra 500 til 700 kroner. I tillegg er det naturlig å heve tilleggsavgiften fra 300 kroner, men vi har ikke diskutert hvor mye, sier Østvik til avisa.
Illustrasjonsfoto: Jon Henrik Larsen

Til nyhetsarkivet