www.salangen-nyheter.com

Deltok i tunnel-øvelse

Sivilforsvarets avdeling i Salangen deltok i går i en storstilt tunneløvelse i Ibestad. Mannskapene fra Salangen fikk mange nye lærdommer under øvelsen.På bildet: En av passasjerene i en mini-buss fraktes ut på en båre fra
ulykkesstedet.


Både brannvesen, politi og ambulanse i Ibestad kommune deltok i gårdagens storstilte ulykkesøvelse i Ibestad-tunnelen. FIG-enheten fra Salangen deltok også i øvelsen for å bidra med sitt utstyr og kompetanse. Scenarioet var at en minibuss med skoleelever hadde kollidert med en personbil inne i tunnelen. Mannskaper rykket ut, og ned til ulykkesstedet, og sivilforsvaret bisto i arbeidet med å frakte ut skadde til skade-teltet på utsiden, som var satt opp for anledningen av sivilforsvaret.


Avdekket svakheter
Under øvelsen ble det avdekket en del svakheter i redningsteamene, og dette ble tatt opp på evalueringsmøtet etter øvelsen. Alle var enige om at øvelsen hadde vært lærerik og realistisk.

 

Tilstede under øvelsen i Ibestad-tunnelen:

Jon Henrik Larsen
  (tekst og foto)

 

Til nyhetsarkivet