www.salangen-nyheter.com

Hilser til hele Lavangen

Ordfører i Lavangen kommune, Viktor Andberg hilser i sin årlige juletale til innbyggerne i Lavangen, og takker for et spennende og begivenhetsrikt år.


Her er ordførerens hilsning i sin helhet:


Det e bitte lillejulaften morgen. Østadvinden river i takmønet. Ute på kjøkkenet surrer miksmasteren. Godtfolk - det stunder på ny mot julehelg i vår kommune! Årets julehilsen starter med saken som uten tvil har vært den mest resurskrevende både administrativt og politisk. Den 21. desember var ordføreren sammen med rådmannen på møte i Tromsø, for å undertegne kontrakten mellom NI-entreprenør og Lavangen kommune om byggingen av ny flerbrukshall og svømmehall i kommunen.


Spørsmål
Mange av dere har sikkert stilt spørsmål til hva som har pågått av prosesser i høst når det gjelder antakelse av anbud mv. Hvorfor kom ikke en endelig avklaring om hvem som skulle få kontrakten?? Flere uavklarte spørsmål enn svar synes å ha vært gitt.


Til det er å si at årsaken til forsinkelsen i prosessen har hele tiden vært å bidra med å ivareta det ansvaret som har vært ansett nødvendig for å sikre kommunen best mulig juridisk i anbudsprosessen.En milepel er dog passert. Arbeidet med tilrigging av utstyr starter ifølge entreprenør etter planen i romjulen.


Rett over nyåret igangsettes rivingen av eksisterende gymsal/svømmehall. Etter kontrakten skal et nytt flerbrukshus og en ny svømmehall stå ferdig til å tas i bruk den 21.4.2011. Gratulerer til alle innbyggere i Lavangen kommune! Et første mål er nådd!


Innlemmelse innunder samisk språkforvaltningsområde har vært den andre store saken på overordnede nivå som har preget Lavangen kommune i året som er gått.

Året startet med etableringen av Ástávuona giellagoahtie (samisk språksenter) fra 1. januar, med et påfølgende vedtak i Stortinget om tospråklig kommune fra 1. oktober. Begge disse begivenheter vil i årene som kommer være med på å prege hverdagen i vår kommune.

La oss alle, både nordmenn og samer, i dialog stå sammen med å bidra til at vår beslutning om dette blir vellykket. En felles holdning om dette vil styrke vårt omdømme og anselse som kommune både innad og utad.


Ordfører kan ikke unngå å nevne årets "Lavangsvekka"- den tjuende i rekka som en særdeles vellykket begivenhet.

Av ulike arrangement vil jeg først få nevne med den aller største glede markeringen med å utdele blomster, bygdebok samt gavekort til 20 smårollinger sammen med sine foreldre. Dette vil være en tradisjon som vil fortsette også ved neste års "Lavangsvekka" og i årene som kommer.

Alle små er hjertelig velkomne til verden i Lavangen. Som kommune lover vi som politikere å ta vare på dem så godt som overhode mulig, både med gode barnehager, en god skole og med gode og trygge oppvekstvilkår ellers i sin hverdag.

Utekonserten med DDE husker vi alle som var til stede der lørdag 27. juni. Et unikt arrangement som bør bli en tradisjon i hver kulturuke.


Ungdommen er en annen gruppe som må nevnes i min hilsen. Til dere vil jeg si at som kommune prøver vi å legge til rette så best vi kan. Stikkordet fremover må bli den "gamle" Ungdomsbasen. Den står ubrukt og venter på innflytting!


Min oppfordring er at dere selv (sammen med foreldre og pårørende) tar et initiativ og setter i gang. Viser dere pågangsmot vil dere helt sikkert få den støtte dere trenger underveis fra kommunen - det lover jeg på vegne av oss politikere.


Til sist vil jeg hilse de aller eldste i kommunen med dette juleønsket: Det er at vi som politikere og undertegnede som ordfører har en forhåpning om at de velferdstjenester kommunen har utført, og vil videreføre fremover, vil medvirke til trygghet og et godt omsorgstilbud i kommunen.


Dersom noen skulle føle seg forbigått eller er misfornøyd med tjenesteutførelsen, vil ansvaret for dette til aller sist hvile på oss som politikere. Om det er noen av dere som føler det slik bør ingen la være å si fra om dette til rette vedkommende. Mye mer kunne vært skrevet om året som er gått. Men som det sies i ordtaket; "ingen nevnt ingen glemt." Med disse ord vil jeg som ordfører benytte anledningen til å takke for året som er gått og ønske alle God jul og godt nyttår!

Til nyhetsarkivet