www.salangen-nyheter.com

gaupedusør1big
Denne gaupa bor i Polar Zoo, men det er nye gaupefamilier som skal finnes. FOTO: GRY MALIN MYRLAND

Ser du gaupefamilie kan du nå tjene penger:

Dusør for gaupefamilie

SJØVEGAN: Nå har rovviltnemda i region 8 gått ut med en dusør for innmelding av nye gaupefamilier i området. Vet du av en gaupefamilie som ikke er rapportert inn tidligere kan du nå få en stor belønning om du raporterer inn denne til Statens naturoppsyn.


Hvis noen observerer en gaupefamilie kan det lønne seg å rapportere inn denne til rovviltnemda. Hvis denne gaupefamilien ikke er registrert tidligere så kan informanten tjene seg 15 000 kroner. Observasjoner av dyr, spor eller sportegn skal meldes til statens naturoppsyn, som sender personell for å undersøke nærmere.


Dusøren
Alle observasjoner av gaupefamilier skal kunne dokumenteres av SNO (Statens naturoppsyn). Observasjoner som kan kobles til tidligere observasjoner i samme område regnes ikke som nye og utløser da heller ikke dusør. Fylkesmannen og SNO har sammen satt kriteriene for vurdering av dusør.Men det er likevel viktige at alle observasjoner kommer inn til SNO.Kansje er noen heldig å finner en ny familie og dermed kan innkassere 15 000 kroner.


Registrering
Gaupebestanden i Norge blir hovedsaklig overvåket ved årlig å registrere antall familiegrupper, som er mordyr fulgt av årsunger. Registreringsperioden varer fra mai/ juni og ut februar måned, i 2011 fant man at det var 11,5 familiegrupper i region 8. Gaupene går ofte i sporene til hverandre og må derfor spores,for å kunne fastslå om det er en familiegruppe. Meldingene er viktige i arbeidet med å skaffe gode bestandsoversikter av gaupe i regionen, og for forvaltning ved fastsetting av jaktkvoter, skadefellingstillatelser, avgrensing av jaktområder og erstatning for tap av sau og rein til gaupe.

Til nyhetsarkivet