I Salangen driver man for tiden å etablerer kontorhotell midt i det gamle hotellet på Sjøvegan. De ønsker læring og inspirasjon - og vil bruke "Dyrøy-modellen" som nøkkel for suksess. På møtet kom det frem konkrete løsninger, det ble diskutert litt økonomi, booking- system og samarbeidsmuligheter. Etter det nettavisen kjenner til, er det ikke satt noen konkret dato for når tid Salangen skal åpne sitt kontorhotell.


Roser Salangen

I Dyrøy roser man engasjementet i Salangen for å følge Dyrøy- modellen i forhold til dette konkrete prosjektet. - Det er kjempebra. Det er ca. 30 kontorhotell omkring i Norge. Vi har et mål med vår satsing, nettopp å inspirere og bringe ny læring til andre småsamfunn, forteller Rangvald Storvoll som fortiden jobber 40% i Dyrøyseminarsenteret, der han skriver en doktorgrad om nettopp stedsuavhengig arbeid.


Bruke metodikken

Kommunal og regionaldepartementet (KRD) ønsker nettopp at andre kommuner skal kunne bruke Dyrøy og modellen der i sitt arbeid med å skape stedsuavhengige arbeidsplasser omkring i distriktene. Tilstede på møtet mandag i Dyrøy var også representanter fra Ibestad kommune, samt representanter fra Bø i Nordland.