Mange kan ha stor nytte av å gjøre enkle tiltak og være mer bevisst på energibruken som er knyttet til de ulike tingene man gjør til daglig. Hver lille ting som forbedres er ikke nødvendigvis så stor i seg selv, men totalt kan det bli en merkbar reduksjon på strømregningen. - For eksempel er det å sørge for å ha en riktig innetemperatur noe som raskt kan spare en del kroner, siden en temperatursenking fra 21 til 20 grader sparer ca. 5% av energibruken til romoppvarming. Det å redusere temperaturen 1-3 grader på natten og når man er borte fra boligen i lengre perioder er også lett å gjøre, og man kan også få både panelovner og varmepumper med slike styringsmuligheter integrert og uavhengige styringssystemer som også kan styre lys og andre ting, sier Audun Finsveen, energirådgiver ved Enova. Han sier at det er også viktig å lufte riktig, da et vindu som står litt åpent hele tiden vil gi kalde overflater, mens det er bedre å sjokklufte ved å åpne dører og vinduer helt i 2-5 minutter og dermed skifte ut all luften i boligen raskt.


Spare mye varme
Finsveen nevner videre at ulike boliger har ulike behov for varme, da for eksempel  en leilighet i en boligblokk gjerne har mye mindre vegger mot uteluften enn for eksempel en enebolig som har alle veggene mot uteluften. Nye boliger er også mye bedre isolert og tettet enn eldre boliger som gjør at de trenger mindre energi til oppvarming, dette gjelder også der hvor boligene har blitt etterisolert med ny tetting. - Eldre boliger hvor det ikke er gjort tiltak på yttervegger og tak har ofte en god gevinst i å etterisolere, etablere ny vindtetting og gjerne ettermontere balansert ventilasjon. Det siste sikrer at inneklimaet blir godt selv om huset blir tettere samtidig som ca. 80% av varmen som normalt forsvinner ut av ventiler blir gjenvunnet, forklarer han videre.


Anbefalinger
Enova anbefaler varmepumper når personer ønsker endre sin oppvarmingsløsning for å redusere sitt energiforbruk til oppvarming. Andre gode og fornybare alternativer er pelletsovner, vedovner, solfangere og biokjeler. Det er mange som lurer på hvilke løsninger som kan erstatte oljefyring i forbindelse med forslaget om forbud mot bruk av dette til oppvarmingsformål fra 2020. - Her er det mange gode alternativer, og ulike typer varmepumper kommer ofte godt ut både med tanke på utgifter til oppvarming. Det er generelt mange som kontakter Enova Svarer for tips og råd til en lavere strømregning, og vi opplever en ekstra pågang på vinteren når forbruket og strømprisen normalt sett er som høyest. Enova Svarer er en gratis og landsdekkende rådgivningstjeneste som kan kontaktes via telefon, epost og chat på Enova's nettsider.