Benedicte Aglen Løkse er elev ved folkehøgskolen i Valdres hvor hun studerer Sport - Global - Afrika. Hun beskriver skolen som veldig engasjert og aktiv, hvor de ofte reiser ut på turer både i den enorme Valdres-skogen utenfor døra, eller andre steder både innenlands og utenlands.  I tillegg driver de et elevbasert veldedighetstiltak som heter Lushotoprosjektet, hvor de blant annet holder forskjellige arrangementer og sammenkomster med formål å samle inn penger til ungdom i byen Lushoto i Tanzania.  - Pengene vi samler inn går til å hjelpe ungdommene, både i form av idrettsarbeid,noe vi mener er en fin arena for ungdom og kan medføre at færre havner i dårlige miljø, rus og kriminalitet, forteller Benedicte Aglen Løkse.

020_lusoto_prosjektet_artikkelfoto1.jpg
Ett av arrangementene de holder til inntekt for Lushotoprosjektet er å selge vafler. FOTO: PRIVAT.

- Årets største happening
Den 28. oktober skal de arrangere Global-løp i forbindelse med prosjektet, og Aglen Løkse forteller at hver elev på forhånd samler inn sponsorer som bistår med et bestemt beløp for hver runde eleven løper. - Dette er den største happeningen på skolen, mange kler seg ut og mange kommer for å heie, opplyser Benedicte til nettavisen. Videre legger hun til at de vet at pengene går direkte til formålet gjennom KFUK-KFUM Global.  

020_lusoto_prosjektet_artikkelfoto2.jpg
Lushotokomiteen ved folkehøgskolen i Valdres. FOTO: PRIVAT.