Maskinentreprenørfirmaet Rolf Jørgensen AS søker nå etter en erfaren og dyktig maskinfører. Kontorleder Trine Mosling-Elvebakk forteller at de stadig er på utkikk etter nye maskinførere, men at de nå venter på å signere en større kontrakt hvor de har vunnet anbudsrunden over flere store aktører om et fyllingsprosjekt i Torsken kommune. Videre forteller hun at den ideelle maskinføreren må kunne være forberett på litt reising ettersom de har ett dekningsområde som strekker seg både over Nordland og Troms, og å kunne være fleksibel i henhold til arbeidstid. - Det kan være aktuelt med skiftordninger, men vanlig arbeidsuke er mandag til onsdag klokken 07:00 til 18:00, mens torsdag slutter vi klokken 16:00, opplyser Mosling-Elvebakk.