For omlag to år siden søkte rektor ved Lavangen Skole, Dagfinn Antonsen om midler til utbedring av skolegården hos kommunestyret. De innvilget 325 000 kroner til oppgradering og utbedring av skolegården. Den gang satt Antonsen med noen enkle skisser han hadde laget over hvordan han ville bruke midlene kommunen hadde innvilget. Antonsen kom da i kontakt med Markus Svendsen som bisto med sin kompetanse og innspill om hvordan skolegården skulle bli. - Svendsen satte meg i kontakt med Sjøveganhytta AS, og i mars i år inngikk vi tre parter et samarbeid og en kontrakt ble signert om å få bygget denne grillbua. I forrige uke var grillbua på plass, og nå skal vi planlegge en liten formell åpning for den før vi tar den i bruk, forteller Antonsen fornøyd.

56565_Grillbue_lavangen_skole_artikkelfoto.jpg
Slik ser grillbua ut innvendig, vindskjermene er avtagbare. FOTO: PER ASBJØRN GUNDERSEN.

Elevenes innspill ble hørt
Grillbua er ikke det eneste nye som er nyetablert i skolegården, rektoren forteller at han fikk innspill fra elevrådet på småtrinnet om at de ønsket et bedre utvalg lekeapparater, noe selvfølgelig rektoren tok ansvar for å skaffe til rette. Et lekestativ med blant annet sklie, tårn og tunell ble reist, i tillegg til et klatrenett som er nå kommet opp på skoleplassen. - Vi måtte omdisponere og endre litt fra våre opprinnelige planer, og heller ta imot elevenes innspill. Det er viktig å lytte til elevene, det er tross alt de som benytter seg av området, avslutter rektor ved Lavangen Skole, Dagfinn Antonsen i intervju med nettavisen.