Etter at banken ble lagt ned har det ikke vært noe lokalt tilbud for nattsafe. Bedrifter og næringsdrivende har vært nødt til å selv finne løsninger for å håndtere og oppbevare pengene på en god og forsvarlig måte. - Slik situasjonen er i dag, er det veldig upraktisk for de næringsdrivende. Noen kjøper tjeneste fra sikkerhetsselskap for en relativt dyr sum, mens  andre får tjenesten noe rimeligere på grunn av kjedetilknytting. Andre igjen setter innpå Coop Extra eller til og med kjører utenbygds for å sette inn pengene, og noen er nesten nødt til å oppbevare pengene i madrassen over natten, forteller nestleder i Salangen Næringsforening, Andreas Bay.

Nattsafe_Andreas_bay_header.jpg
Nestleder i Salangen næringsforening, Andreas Bay forteller at det lenge har vært utfordrende for næringslivet i Salangen å selv måtte finne løsninger for håndtering og oppbevaring av pengene etter at nattsafen ble borte. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

Prisen er avgjørende
Det var entydig enighet blant næringsforeningen at det skal jobbes videre nå med å få etablert en nattsafe på Sjøvegan. På grunn av andre prioriteringer, har denne saken nå ligget på is en stund, men Bay forteller at de nå er klare til å ta neste steg i saken som er å få en prisforespørsel fra sikkerhetsselskapet. - Det er pris for installering, bruk og henting vi nå må få avklart, og om det er overkommelig så blir dette realisert, opplyser nestleder i Salangen Næringsforening, Andreas Bay avsluttende.