Året går mot sluttet, og Salangen Jeger og Fiskeforening har igjen opplevd enda et suksess år med hytteutleie. Siden i fjor har deres utleiehytte ved Vestre-Sagvatn vært flittig besøkt. - Utleiesesongen i år har som i fjor vært meget bra. Jeg har ikke eksakt tall i dag, men utleie tok seg opp sesongen 2016, og ga en like god 2017-sesong. Sånn cirka kan man si at vi tar inn pluss minus 20.000 i utleie. Det gir sånn rundt regnet 150-200 utleiedøgn, noe som for en hytte av denne typen er meget godt utleie også på landsbasis, opplyser utleieansvarlig ved Salangen JFF, Knut Solnes.

2222222_SAGVATNHYTTA2.jpg
Formidabel utsikt over Sagvatnet fra hytteområdet. FOTO: PRIVAT.

Vidstrakt popularitet
At hytten er populær er det liten tvil om, og Solnes forteller at målgruppen for leietakere er fordelt ut over omlag hele spekteret både innen alder og geografisk. - Det er både unge, gamle og de midt i mellom. Vi har pensjonister som er faste brukere av hyttene, og vi har familier med små barn. Vi har skoleklasser, større grupper, mange lokale fra kommunene, Salangen, Lavangen og Gratangen, men også folk utenbygds i fra, ikke bare i fra Nord-Norge. Vi har for eksempel for 2018-sesongen nå booket inn leietakere fra Oslo, sier Solnes fornøyd.

2222222_SAGVATNHYTTA1.jpg
Terrenget rundt hytta beskriver Solnes som et drømmeområde. FOTO: PRIVAT.

Flust med opplevelser
Knut Solnes forteller at de pleier å beskrive terrenget rundt hytta som et "drømmeområde", og legger til at det er flust med aktiviteter sommer som vinter. - Området er naturlig nok et flott sommerområde, også da for turgåing på ulike topper som omgir hyttetunet, men fokuset sommerstid er også for mange fiskemulighetene. Vestre-Sagvatn, der hyttetunet ligger, tar seg mer og mer opp som fiskevann, og her tas nå røye på opp mot 3 kilo pluss, i tillegg til flott blankrøye opp mot kiloen som har en fenomenal kjøttkvalitet. Foreningen har også egen båt, men det er fult mulig å fiske fra land.  Vinterstid vil jeg tørre å si at vi har et ski-terreng i verdensklasse, med muligheter både for lange og korte turer i forholdsvis flatt terreng eller ta en topptur og få noen tøffere nedkjøringer.

2222222_SAGVATNHYTTA3.jpg
Få ting er vel så avslappende som å sitte ved et stille fjellvann på en sommernatt. FOTO: PRIVAT.

Oppnådd et stabilt nivå
Sammenlignet med fjordåret ser det ut til at hytteutleie har nådd et høyt, men stabilt nivå. - Vi har som sagt ikke tallene helt klar, men jeg ser at utleie i 2017 er omtrent på 2016 nivå, og da er vi på det nivået der vi ønsker å ligge. Vi snakker av og til om muligheter for å reklamere mer for hyttene og slik få mer besøk, for det er ikke tvil om at vi har et meget godt produkt å selge. Så spørsmålet er hvor kommersiell man ønsker å være. Slik jeg ser det har vi en situasjon nå der drifta går meget bra, og gir oss den plussen vi ønsker for å videreutvikle hyttetunet, og også holde det ved like. Vi har et tilbud som jeg mener er solid rettet mot de vi har her i vår egen region, og der vi ellers har faste leietakere som har en tilhørighet til fjellområdet, forteller utleieansvarlig ved Salangen JFF, Knut Solnes i intervju med nettavisen.