Etter to tre år med litt lav aktivitet innen friidretten, ble dette et veldig positivt møte. - Det nye styret som nå er valgt, får et godt grunnlag for å satse friskt på aktiviteter innen Friidretten i Salangen. Og all honnør til de som har slitt med å holde laget i gang de siste årene, og jeg vil spesielt nevne Therese Rasmussen Støve, Nina Berith Rasmussen og sist men ikke minst Anita Løvhaug, som har gjort en flott jobb for laget, sier leder i Troms Friidrettskrets Johnny Håndstad til nettavisen.


Inspirasjon
Det kan tyde på at Salangen IF friidrett går en lys fremtid i møte med my aktivitet. - Det er ingen tvil om at grunnlaget for det nye styret med litt kapital i laget, vil gjøre det mulig med høyere aktivitet. Ikke minst at Salangen IF Friidrett har en fremragende utøver i Erik Lomås, som har hatt goder resultater og ligger høyt i Norgestoppen. Dette er jo også med på å inspirere andre som ønsker å strekke seg i denne idretten. Det er også et bevis for at mulighetene er tilstede for å nå langt, selv om utøveren kommer fra et relativt lite lag. Bare forholdene er lagt tilrette for å ha mulighet for trening og konkurranser. Allerede ser det ut for at det nye styret er kommet i gang for å delta på ulike aktiviteter, og har også innledet arbeidet med å samarbeide med andre lag i regionen, noe som jeg mener er svært positivt, avlutter leder i Troms friidrettskrets.