I formiddag ble julegranen reist på torget på Sjøvegan. Leder i Salangen Næringsforening, Cato Sørensen var sammen med sin kollega fra Sjøvegan Maskin og Transport AS, Rainer Høynes i tillegg til Svein Åge Hegge og Øysten Hamli fra Salangen kommune å satte opp treet. - Treet er det kommunen som har ordnet fra en grunneier som forøvrig vil få seg en liten påskjønnelse til jul fra kommunen. Nå når treet er satt opp er det klart til pynting, noe en dugnadsgjeng fra næringsforeningen vil ta seg av, forteller leder av Salangen Næringsforening, Cato Sørensen i intervju med nettavisen.

julegrana_2017_artikkelfoto.jpg
Fungerende sagfører ved Salangen kommune, Øystein Hamli påtar seg litt flisespikkeri. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.

 

julegrana_2017_artikkelfoto2.jpg
Når grana var på plass måtte Svein Åge Hegge opp for å løsne rundslynga. FOTO: KNUT-ARILD JOHANSEN.