I de tilhørende skogene til Salangen og Dyrøy kommune er det en sjanse for at det for øyeblikket befinner seg en tømmerklo, ment for å ha på frontlesseren på en traktor. Roy-Inge Berg ved Salangsved har et ønske til alle salangsværinger og dyrøyværinger som omhandler akkurat denne kloa. - Salangsved har hatt mange oppdrag i og rundt Salangen og Dyrøy, og tømmerkloen må ha blitt gjenglemt for lenge siden. Jeg har gjort et søk på de stedene jeg kunne tenke meg den var, uten noe hell. Vi har siden 2012  vært på utsikt etter tømmerkloa, så hvis noen har sett kloa, eller trur de vet hvor den er så blir jeg veldig fornøyd, forteller Roy-Inge Berg. 

Har du muligheten til å hjelpe Roy-Inge Berg å løse en 6 år gammel gåte, så ta kontakt med ham på tlf: 906 88 905