Salangen kommune har til nå aldri hatt noen kulturminneplan, derfor har nå Riksantikvaren innvilget 100 000 kroner i støtte til Salangen kommune for å starte opp med å utarbeide en kulturminneplan. Kultursjef Kurt-Jan Kvernmo forteller at pengene har de fått gjennom et av riksantikvarens programmer hvor de oppfordrer kommuner uten som mangler kulturminneplan om å etablere dette. – Tema for planen vi nå begynner arbeidet med vil være identitet, kunnskap og opplevelser i lokalsamfunnet.

 

Fokus på det materielle
I følge Kvernmo er det valgt å legger vekt på det materielle fremfor det immaterielle. – Det er ganske mange kulturminner i kommunen. I løpet av sommeren og høsten 2017 jobbet historielaget og Salangen fotoklubb sammen hvor de gjorde en god del registreringer og tok bilder av en rekke kulturminner i kommunen, dette er et samarbeid vi er veldig fornøyd med. Vi har satt fokus for kulturminneplanen 2018 - 2030 er materielle kulturminner, da er det snakk om alt fra gjenstander til bygninger. Vi vil også ha et kapittel med immaterielle kulturminner, som går mer på sagn og fortellinger, men vi vil ikke legge noe større fokus utover dette i planen, opplyser kultursjefen til nettavisen.