I dag var Tom Einar Karlsen og Tor-Arne Strøm fra Fellesforbundet på besøk i Sjøvegan hvor de fremla seriøsitetskravene som er resultatet av et samarbeid mellom  Fellesforbundet, Byggenæringens landsforbund (BNL), Kommunenes Sentralforbund (KS) og Direktoratet for forvaltning og ikt (Difi). Denne er utarbeidet i det formål å sikre at entreprenører og anbudsgivere overholder bestemte kriterier for å ivareta både kommunens, entreprenørenes og arbeidernes interesser. Dette går blant annet ut på at reduserer bruk av underentreprenører til kun to ledd uten byggherrens skriftlige samtykke. – I dag opplever vi at mange hovedentreprenører bruker underentreprenører for å kunne fraskrive seg ansvar og redusere utgifter. I grove trekk kan dette blant annet medføre ekstra utgifter for byggherren som kan bli nødt til å måtte rette opp feil eller mangler som følger av dårlig utført arbeid grunnet bruk av ressurser med manglende fagkunnskaper, forteller Tor-Arne Strøm fra Fellesforbundet.

 

– Alle vinner på seriøs drift
Seriøsitetskravene som Fellesforbundet i dag la frem for ordføreren er på elleve punkter. Ved hjelp av disse elleve punktene kan kommunen selv utføre befaringer for å sikre seg at potensielle anbudsvinnere har alt på det tørre. I dette inngår blant annet et krav til lærlinger, faglærte håndverkere, og at utenlandske leverandører eller underleverandører er registrert to Sentralskattekontoret for utenlandssaker i henhold til ligningsloven § 5-6. - I tillegg vil også lokale entreprenører kunne be om befaring eller rådgivning fra kommunen for å være føre var hvis de er usikker på noe innenfor disse forholdene, opplyser organisasjonsarbeider ved Fellesforbundet, Tom Einar Karlsen.