Sauebonde Pål Paulsen er for tiden opptatt med 455 sau som i disse dager skal eller nettopp har lammet. Paulsen har både norsk kvit sau og gammelnorsk spælsau, og sistnevnte vil få slippe ut på innmarksbeite i dag. – I forhold til i fjor er det i år en fantastisk vår, og de første gammelnorske vil nok slippe ut i løpet av rimelig  kort tid, forteller Paulsen.


To tredjedeler gjennstår 
Så lagt har det vært lite tap i fjøset til sauebonden. – Det er ikke snakk om mye, men enda er det ganske tidlig i lammingen, cirka en tredjedel har til nå lammet, men det største presset er fra nå og utover. På dagtid er vi fire stykker som jobber i fjøset, i tillegg til en som går nattevakt og følger med, forteller sauebonde Pål Paulsen til nettavisen.