Sjøvegan Maskin og Transport ble torsdag 14. juni tildelt tre vintervedlikeholdskontrakter med Svevia. Svevia er et sommervedlikeholdingsfirma med god kunnskap fra veier i både Norge og Sverige. De tok over kontraktene som Mesta tidligere hadde.

Kontrakten betyr mye for firmaet og bidrar til fulle timeplaner i vintermånedene. – Dette er gledens dag, sier bedriften på sine Facebook-sider dagen etter nyheten kom frem. Firmaet har fått over 30 gratulasjoner på sitt Facebook-innlegg om nyheten.

(Saken fortsetter under innlegget til Sjøvegan Maskin og Transport sin Facebook-side)

Strekningene Sjøvegan Maskin og Transport har skrevet kontrakt på er:

Fra Sjøvegan til Brandvoll om Prestbakkan.
Fra Sjøvegan til Løksebotn om Haugli.
Fra Sjøvegan til Tennevoll om Lavangsnes.