40 nye flagg er blitt satt opp i Sjøvegan sentrum for å erstatte de gamle som var fullstendig utslitt av vær og vind, siden de har hengt ute hele året. Åshild Bendiksen har ordnet med flaggene, men sponsing av flagg er blitt gjort av Huset ut mot havet og Benaas Eiendom AS, og blitt satt opp av Jan Harald Voll med hjelp av Sjøvegan mottak. Cato Sørensen i Næringsforeningen takker så mye for engasjemanget som er blitt gjort.