Ettersom Sjøvegan videregående skole har stort fokus på rusforebyggende arbeid, har de mandag og tirsdag denne uken besøk fra Midt-Troms Lensmannskontor som kommer for å holde foredrag om rusforebyggende arbeid både for elever og foresatte. Rektor ved Sjøvegan videregående skole, Kjell Arne Giske forteller til nettavisen at første foredraget skal holdes mandag kveld fra klokken 19:00 til 20:30 og er forbeholdt elevenes foresatte, og tirsdag 11. september blir det først foredrag for VG1 elever fra klokken 10:15, og for VG2 og VG3 elever etter lunch, i tillegg til kveldsmøter for foreldre mandag og tirsdag. – Jeg oppfordrer alle, særlig foreldre om å benytte anledningen til å møte opp til disse viktige foredragene fra politiet, sier Giske.


Tett samarbeid
Teamet er rusforebyggende arbeid, og Politiet skal fortelle om hva som kan gjøres i skolen for å drive med rusforebyggende arbeid. – Det er lagt opp til foreldremøter både mandag og tirsdag denne uken slik at flest mulig kan ha muligheten til å få med seg dette viktige møtet. Den 24. september settes det også opp et foredrag for GRO studentene. Vi jobber sammen i et nettverk så vi har et nært samarbeid med bosettingstjenesten og Sjøvegan mottak, forteller rektor ved Sjøvegan videregående skole, Kjell Arne Giske.