Fylkesmannen i Troms kom mandag ut med en pressemelding om hvilke områder i Troms hvor droneflyving ikke er tillatt. I pressemeldingen står det blant annet at det ikke er tillatt med droneflyving i flere av verneområdene i fylket.

 

"Om det er lov å fly drone i et verneområde avhenger av hvilket verneområde det er snakk om. Reglene varierer fra område til område, og er tilpasset naturverdiene som vernes i hvert enkelt område. Alle reglene står i verneforskriften for hvert enkelt område."

–  Om en jaktfalk angriper en drone, vil både fuglen og dronen bli skadet. Droner kan også skremme fugl av reiret. Eggene eller ungene kan bli kalde og dø. Det skal ikke så mye til, sier nasjonalparkforvalter Asgeir Blixgård i pressemeldingen utsendt av fylkesmannen i Troms.

 

Les hele pressemeldingen og liste over hvilke områder i Troms som er fredet for droneflyving her: Regler for droneflyving i verneområder