For bønder som driver med sau er det rovdyrene som er den største tyven. Her i regionen er det helst jerv, gaupe og særlig ørn som tar seg til rette, og for bøndene kan dette medføre store økonomiske tap ettersom det i hovedsak kreves dokumentasjon på at sau eller lam er drept av rovdyr for at erstatning skal kunne gis. På sørsida av Lavangen forteller sauebonde, Bernhart Halvorsen at de i år ikke har registrert ett eneste kadaver, noe som han mener skyldes lite rovdyr i beiteområdene. – Det er nok en sammenheng her med hvor reinkavlinga har vært i år. Rovdyrene holder seg ofte i områdene rundt reinen ettersom den er ute hele året, og i år har kalvingsområdet vært etter det jeg har hørt i området mellom Salangen, Lavangen og Bardu, sier Halvorsen til nettavisen.

 

Ørna er utfordringen
Selv om det ikke er gjort funn av kadaver er det ikke dermed sagt at det ikke kan være tap. Hvis ørn har tatt lam kan den ofte fly avsted med det. – Vi har enda ikke fått gjort fintelling på alle sauene som har kommet inn, og først da vil vi ha eksakte tall over tap. Tapsstatistikken går i bølgedaler fra år til år, og med tanke på at vi har sett lite til de firbeinte rovdyrene så er det helst ørn som er den store utfordringen i år. Forøvrig har det vært fin vekt på lammene som vi har fått i hus, og det tyder på at det har vært gode beiteforhold i år, sier sauebonden.

 

Dårlige avlinger i år
Årets høyproduksjon har derimot ikke vært helt på topp. Halvorsen forteller at det er derfor mange har ventet med å fått sauene inn i fjøset, nettopp for å spare på høyet. – Tela lå jo veldig lenge i år, den var jo ikke borte før i månedskiftet juni - juli, så det var litt som på Svalbard; det er lite som vokser på permafrosten, ler Halvorsen avslutningsvis i intervju med nettavisen.